Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Šapca i opština: Bogatić, Vladimirci i Koceljeva

(broj 3 od 01.03.2019.)


  • ODLUKA O CENOVNIKU TAKSI TARIFA NA TERITORIJI OPŠTINE VLADIMIRCI
  • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O KRITERIJUMIMA I POSTUPKU DODELE SREDSTAVA ZA FINANSIRANJE POTREBA U OBLASTI SPORTA OPŠTINE VLADIMIRCI
  • REŠENJE O IZMENI REŠENJA O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA POPIS IMOVINE - NEPOKRETNOSTI KOJE SU U JAVNOJ SVOJINI OPŠTINE VLADIMIRCI
  • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE
  • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE
  • REŠENJE O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA SPORT
  • REŠENJE O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA SPROVOĐENJE JAVNOG KOKURSA ZA RASPODELU BUDŽETSKIH SREDSTAVA CRKVAMA I VERSKIM ZAJEDNICAMA
  • REŠENJE O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA SPROVOĐENJE KONKURSNOG POSTUPKA I SAČINJAVANJA PREDLOGA ODLUKE O DODELI SREDSTAVA ZA FINANSIRANJE ILI SUFINANSIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA U OBLASTI DRUŠTVENOG I HUMANITARNOG RADA NA TERITORIJI OPŠTINE VLADIMIRCI ZA 2019. GODINU
  • PROGRAM KORIŠĆENJA SREDSTAVA BUDŽETSKOG FONDA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE ZA 2019. GODINU

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex