Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Šapca i opština: Bogatić, Vladimirci i Koceljeva

(broj 28 od 18.12.2017.)


  • ODLUKA O BUDŽETU GRADA ŠAPCA ZA 2018. GODINU ("Sl. list grada Šapca i opština: Bogatić, Vladimirci i Koceljeva", br. 28/2017)
  • ODLUKA O IZRADI IZMENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA GRADA ŠAPCA ("Sl. list grada Šapca i opština: Bogatić, Vladimirci i Koceljeva", br. 28/2017)
  • ODLUKA O KADROVSKOM PLANU ZA GRADSKU UPRAVU GRADA ŠAPCA ZA 2018. GODINU ("Sl. list grada Šapca i opština: Bogatić, Vladimirci i Koceljeva", br. 28/2017)
  • ODLUKA O KATEGORIZACIJI OPŠTINSKIH PUTEVA NA TERITORIJI GRADA ŠAPCA ("Sl. list grada Šapca i opština: Bogatić, Vladimirci i Koceljeva", br. 18/2015, 4/2016 i 28/2017)
  • ODLUKA O MAKSIMALNOM BROJU ZAPOSLENIH NA NEODREĐENO VREME U SISTEMU JAVNOG SEKTORA GRADA ŠAPCA ("Sl. list grada Šapca i opština: Bogatić, Vladimirci i Koceljeva", br. 21/2017, 23/2017 i 28/2017)
  • ODLUKA O OSNIVANJU FONDACIJE ZA PROMOVISANJE DEMOKRATSKIH VREDNOSTI I PROMOVISANJE I UNAPREĐENJE KULTURE, UMETNOSTI I OBRAZOVANJA "STANISLAV VINAVER" ("Sl. list grada Šapca i opština: Bogatić, Vladimirci i Koceljeva", br. 5/2017 i 28/2017)
  • ODLUKA O USLOVNOM OTPISU ZAKONSKE ZATEZNE KAMATE NA NAKNADU ODNOSNO DOPRINOS ZA UREĐIVANJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ("Sl. list grada Šapca i opština: Bogatić, Vladimirci i Koceljeva", br. 28/2017)
  • ODLUKA O USVAJANJU LOKALNOG AKCIONOG PLANA ZAPOŠLJAVANJA ZA GRAD ŠABAC ZA 2018. GODINU ("Sl. list grada Šapca i opština: Bogatić, Vladimirci i Koceljeva", br. 28/2017)
  • ODLUKA O ZAJEDNIČKOM IZVEŠTAVANJU I DOSTAVLJANJU RAČUNA ZA IZVRŠENE KOMUNALNE I DRUGE USLUGE ("Sl. list grada Šapca i opština: Bogatić, Vladimirci i Koceljeva", br. 28/2017)
  • PRAVILNIK O POSTUPKU OD ZNAČAJA ZA SPROVOĐENJE MERA/PROGRAMA AKTIVNE POLITIKE ZAPOŠLJAVANJA GRADA ŠAPCA ("Sl. list grada Šapca i opština: Bogatić, Vladimirci i Koceljeva", br. 28/2017)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex