Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Šapca i opština: Bogatić, Vladimirci i Koceljeva

(broj 27/2021 od 21.10.2021.)


 • Odluka o izmeni i dopuni Odluke o budžetu opštine Koceljeva za 2021. godinu
 • Rebalans III Programskog budžeta
 • Zaključak o usvajanju Izveštaja o izvršenju Odluke o budžetu opštine Koceljeva za 2021. godinu, za prvih devet meseci
 • Odluka o formiranju jedinica civilne zaštite za teritoriju opštine Koceljeva
 • Odluka o pribavljanju nepokretnosti u javnu svojinu opštine Koceljeva (kat. parcele broj 3160/27 u KO Svileuva)
 • Program postavljanja montažnih objekata privremenog karaktera na površinama javne namene na području K.O. Koceljeva-Varošica za 2021. godinu
 • Program otuđenja građevinskog zemljišta u javnoj svojini na teritoriji opštine Koceljeva za 2021. godinu
 • Zaključak o usvajanju Lokalnog akcionog plana za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u opštini Koceljeva za period 2021- 2023. godine
 • Rešenje o obrazovanju i imenovanju Lokalnog saveta roditelja opštine Koceljeva
 • Zaključak o usvajanju Odluke o izmenama i dopunama Finansijskog plana Osnovne škole "Mića Stanojlović" Koceljeva za 2021. godinu
 • Zaključak o usvajanju Godišnjeg izveštaja za školsku 2020/2021. godinu Osnovne škole "Mića Stanojlović" Koceljeva
 • Zaključak o usvajanju Godišnjeg plana rada Osnovne škole "Mića Stanojlović" Koceljeva za školsku 2021/2022. godinu
 • Zaključak o usvajanju Izveštaja o radu Srednje škole Koceljeva za školsku 2020/2021. godinu
 • Zaključak o usvajanju Godišnjeg plana rada Srednje škole Koceljeva za školsku 2021/2022. godinu
 • Zaključak o usvajanju Izveštaja o radu Opštinske uprave Koceljeva za 2020. godinu

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex