Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Šapca i opština: Bogatić, Vladimirci i Koceljeva

(broj 25/2021 od 08.10.2021.)


 • Zaključak o usvajanju dopunskog izveštaj Gradske izborne komisije o ukupnim rezultatima izbora za odbornike Skupštine grada Šapca
 • Odluka o prestanku mandata Jeleni Mišković
 • Odluka o dodeli mandata Željku Krsmanoviću
 • Donošenje Odluke o usvajanju Rebalans 3 Budžeta grada Šapca za 2021. godinu
 • Odluka o formiranju lokalnog antikorupcijskog foruma grada Šapca
 • Odluka o pribavljanju u javnu svojinu nepokretnosti, kat.parc.br. 928 i dela 929 K.O. Mala Vranjska za trajno rešavanje stambenog pitanja Romskih porodica
 • Odluka o Izmenama i dopunama Odluke o formiranju zona toplifikacije i zona gasifikacije
 • Izveštaja o poslovanju JKP "Toplana-Šabac" za 2020 godinu i davanje saglasnosti na Odluku o raspodeli dobiti
 • Izveštaja o poslovanju JKP Regionalna deponija "Srem Mačva" za 2020. godinu i davanje saglasnosti na Odluku o raspodeli dobiti
 • Izveštaja o poslovanju JKP "Stari grad" Šabac za 2020. godinu i davanje saglasnosti na Odluku o raspodeli dobiti
 • Izveštaja o poslovanju JKP "Parking-Šabac" za 2020 godinu i davanje saglasnosti na Odluku o raspodeli dobiti
 • Izveštaja o poslovanju JKP "Vodovod-Šabac" za 2020 godinu i davanje saglasnosti na Odluku o raspodeli dobiti
 • Izveštaja o poslovanju JP "Infrastruktura - Šabac" za 2020 godinu i davanje saglasnosti na Odluku o raspodeli dobiti
 • Odluka o utvrđivanju visine naknade za usluge koje JP "Infrastruktura" Šabac pruža stambenim zajednicama u poslovima upravljanja i održavanja stambenih zgrada
 • Odluka o nagrađivanju učenika i studenata na teritoriji grada Šapca
 • Odluka o Izmenama i dopunama Odluke o pravima i uslugama socijalne zaštite
 • Odluka o ispravci tehničke greške u Planu generalne regulacije "Šabac-revizija"
 • Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Statuta Šabačkog pozorišta
 • Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Statuta Kulturnog centra u Šapcu
 • Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Statuta Dom kulture Prnjavor u Prnjavoru
 • Rešenje o razrešenju članova izborne komisije grada Šapca i imenovanju novih
 • Rešenje o razrešenju člana Upravnog odbora PU "Naše dete" u Šapcu iz reda roditelja i imenovanju novog
 • Rešenje o razrešenju člana školskog odbora OŠ "Majur" u Majuru iz reda zaposlenih i imenovanju novog
 • Rešenje o razrešenju člana školskog odbora Srednje poljoprivredne škole u Šapcu, sa Domom učenika i imenovanju novog
 • Rešenje o razrešenju člana školskog odbora Stručne hemijske i tekstilne škole Šabac i imenovanju novog
 • Rešenje o razrešenju tri člana školskog odbora Škole primenjenih umetnosti u Šapcu i imenovanju novih
 • Razrešenje predsednika Nadzornog odbora JP "Infrastruktura" Šabac

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex