Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Šapca i opština: Bogatić, Vladimirci i Koceljeva

(broj 24/2021 od 01.10.2021.)


  • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I DVA ČLANA KONKURSNE KOMISIJE ZA IZBOR KANDIDATA ZA ČLANOVE SAVETA ZA PRAĆENJE PRIMENE ETIČKOG KODEKSA FUNKCIONERA LOKALNE SAMOUPRAVE I IMENOVANJU NOVIH
  • ODLUKA O DAVANJU OVLAŠĆENJA FK MAČVA ZA ZAKLJUČENJE UGOVORA O ZAKUPU
  • ZAKLJUČAK O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU NADZORNOG ODBORA JKP "TOPLANA ŠABAC" KOJOM SE USVAJAJU CENE GREJANJA
  • ZAKLJUČAK O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU NADZORNOG ODBORA JKP "TOPLANA ŠABAC" KOJOM SE USVAJAJU CENE HLAĐENJA
  • ZAKLJUČAK O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU NADZORNOG ODBORA KOJOM SE USVAJA CENOVNIK I ŠIFRARNIK JKP "VODOVOD-ŠABAC"

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex