Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Šapca i opština: Bogatić, Vladimirci i Koceljeva

(broj 23/2020 od 21.10.2020.)


  • REŠENJE O JAVNIM PARKIRALIŠTIMA BROJ 344-00-738/2020-08 OD 15.10.2020. GODINE
  • REŠENJE O ZONIRANJU JAVNIH PARKIRALIŠTA BROJ 344-00-739/2020-08 OD 15.10.2020. GODINE
  • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA, ZAMENIKA PREDSEDNIKA, SEKRETARA I ČLANOVA SAVETA ZA BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA OPŠTINE VLADIMIRCI
  • REŠENJE O OBRAZOVANJU SAVETA ZA BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA NA TERITORIJI OPŠTINE VLADIMIRCI
  • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE OPŠTINE VLADIMIRCI


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex