Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Šapca i opština: Bogatić, Vladimirci i Koceljeva

(broj 23 od 06.11.2017.)


  • ODLUKA O LOKALNIM ADMINISTRATIVNIM TAKSAMA GRADA ŠAPCA
  • ODLUKA O MAKSIMALNOM BROJU ZAPOSLENIH NA NEODREĐENO VREME U SISTEMU JAVNOG SEKTORA GRADA ŠAPCA
  • ODLUKA O ORGANIZACIJI GRADSKE UPRAVE GRADA ŠAPCA
  • ODLUKA O PROGRAMSKOM BUDŽETU GRADA ŠAPCA ZA 2017. GODINU
  • ODLUKA O PROMENI OSNIVAČKOG AKTA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "STARI GRAD" ŠABAC


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex