Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Šapca i opština: Bogatić, Vladimirci i Koceljeva

(broj 22 od 18.10.2019.)


  • PRAVILNIK O ODREĐIVANJU OSOBA KOJE MOGU OSTVARITI PRAVO NA BESPLATNO KORIŠĆENJE POSEBNO OBELEŽENIH PARKING MESTA NA JAVNIM PARKIRALIŠTIMA
  • ODLUKA O ČETVRTOM REBALANSU BUDŽETA OPŠTINE VLADIMIRCI ZA 2019. GODINU
  • POSLOVNIK O RADU GRADSKOG VEĆA GRADA ŠAPCA
  • REŠENJE DA SE IZ SREDSTAVA - TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE ODOBRE SREDSTVA ZA NAKNADU PROTIVGRADNIM STRELCIMA
  • REŠENJE DA SE IZ SREDSTAVA - TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE ODOBRE SREDSTVA ZA NAKNADU JAVNOG LINIJSKOG PREVOZA PUTNIKA

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex