Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Šapca i opština: Bogatić, Vladimirci i Koceljeva

(broj 21/2021 od 28.08.2021.)


  • ODLUKA O DAVANJU NA KORIŠĆENJE POKRETNIH STVARI PLANINARSKO SMUČARSKOM DRUŠTVU "CER"
  • ODLUKA O USVAJANJU DINAMIČKOG PLANA UPRAVLJANJA OTPA DOM OPŠTINE VLADIMIRCI
  • TABELA UZ DINAMIČKI PLAN
  • SAGLASNOST NA ODLUKU NADZORNOG ODBORA JKP "IZVOR" VLADIMIRCI O CENAMA KAMENA

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex