Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Šapca i opština: Bogatić, Vladimirci i Koceljeva

(broj 20/2020 od 08.10.2020.)


  • REŠENJE O RAZREŠENJU ZORANA NENADOVIĆA, POMOĆNIKA GRADONAČELNIKA GRADA ŠAPCA
  • REŠENJE O RASPUŠTANJU BIRAČKOG ODBORA I PONAVLJANJU GLASANJA NA BIRAČKOM MESTU BROJ 28 - DOM KULTURE ŠIPURSKE LIVADE
  • REŠENJE O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU VASIĆ MILANU SA MESTA NAČELNIKA GRADSKE UPRAVE
  • REŠENJE O PROMENI APROPRIJACIJE OD 08.10.2020. GODINE
  • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE
  • ZAKLJUČAK O USVAJANJU IZVRŠENJA BUDŽETA OPŠTINE VLADIMIRCI ZA PERIOD OD 01.01.2020 GODINE DO 30.06.2020. GODINE

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex