Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Šapca i opština: Bogatić, Vladimirci i Koceljeva

(broj 2/2022 od 20.02.2022.)


 • Rešenje o konstataciji prestanka funkcije članu Opštinskog veća Koceljeva, zbog nastupanja smrti
 • Odluka o izmeni i dopuni Odluke o budžetu opštine Koceljeva za 2022. godinu
 • Rekapitulacija programskog dela budžeta
 • Odluka o razrešenju i imenovanju članova Izborne komisije opštine Koceljeva u stalnom sastavu
 • Zaključak o usvajanju Lokalnog akcionog plana zapošljavanja za opštinu Koceljeva za period 2022.-2023. godine
 • Zaključak o davanju saglasnosti na dopunu Statuta Predškolske ustanove "Poletarac" Koceljeva
 • STRUKTURA I POSTUPAK ZA UTVRĐIVANJE EKONOMSKE CENE PROGRAMA VASPITANJA I OBRAZOVANJA PO DETETU U PREDŠKOLSKOJ USTANOVI "POLETARAC" KOCELJEVA ZA 2022. GODINU
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU EKONOMSKE CENE PROGRAMA VASPITANJA I OBRAZOVANJA PO DETETU U PREDŠKOLSKOJ USTANOVI "POLETARAC" KOCELJEVA ZA 2022. GODINU
 • Odluka o izradi Plana detaljne regulacije "Vodoizvorište u Crnoj Bari" u opštini Bogatić
 • Odluka o izradi Strateške procene uticaja na životnu sredinu za Plan detaljne regulacije o izradi Plana detaljne regulacije "Vodoizvorište u Crnoj Bari" u opštini Bogatić
 • Zaključak o davanju saglasnosti na predlog Programa poslovanja JKP "Bogatić" Bogatić za 2022.godinu br.1970/2021. od 21.12.2021. godine
 • Zaključak o davanju saglasnosti na Predlog Posebnog programa korišćenja sredstava subvencija budžeta opštine Bogatić za 2022. godinu br.1969/2021 JKP "Bogatić" Bogatić
 • Odluka o razrešenju i imenovanju članova i zamenika članova Opštinske izborne komisije opštine Bogatić u stalnom sastavu
 • Rešenje o pribavljanju u javnu svojinu neposrednom pogodbom kat.parc.br.5486 upisane u list nepokretnosti 1725 u K.O. Glušci radi proširenja mesnog groblja u M.Z. Glušci
 • Rešenje o pribavljanju u javnu svojinu neposrednom pogodbom kat.parc.br.3509 upisane u list nepokretnosti 442 u K.O. Banovo Polje radi proširenja mesnog groblja u M.Z. Banovo Polje
 • Rešenje o pribavljanju u javnu svojinu neposrednom pogodbom kat.parc.br.5244 upisane u list nepokretnosti 442 u K.O. Dublje radi proširenja mesnog groblja u M.Z. Dublje
 • Rešenje o razrešenju predsednika i članova Nadzornog odbora Centra za socijalni rad "Bogatić" Bogatić
 • Rešenje o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Centra za socijalni rad "Bogatić" Bogatić
 • Rešenje o imenovanju direktora "Centra za socijalni rad "Bogatić" Bogatić
 • Rešenje o konstataciji prestanka mandata v.d. direktora Centra za socijalni rad "Bogatić" Bogatić

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex