Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Šapca i opština: Bogatić, Vladimirci i Koceljeva

(broj 19 od 18.09.2019.)


  • ODLUKA O TREĆEM REBALANSU BUDŽETA OPŠTINE VLADIMIRCI ZA 2019. GODINU
  • ODLUKA O MATIČNIM PODRUČJIMA NA TERITORIJI OPŠTINE VLADIMIRCI
  • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IZMENAMA I DOPUNAMA STATUTA TURISTIČKE ORGANIZACIJE OPŠTINE VLADIMIRCI
  • REŠENJE O PRESTANAKU MANDATA ČLANA OPŠTINSKOG VEĆA OPŠTINE VLADIMIRCI IVANU PAKIĆU IZ JALOVIKA ZBOG PODNOŠENJA OSTAVKE
  • REŠENJE O IZBORU ČLANA OPŠTINSKOG VEĆA OPŠTINE VLADIMIRCI
  • REŠENJE O PRESTANKU MANDATA VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA TURISTIČKE ORGANIZACIJE OPŠTINE VLADIMIRCI
  • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA TURISTIČKE ORGANIZACIJE OPŠTINE VLADIMIRCI
  • REŠENJE O PROMENI CENA PREVOZA PUTNIKA NA TERITORIJI OPŠTINE VLADIMIRCI


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex