Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Šapca i opština: Bogatić, Vladimirci i Koceljeva

(broj 17/2022 od 30.06.2022.)


 • ODLUKA O REBALANSU BUDŽETA GRADA ŠAPCA ZA 2022. GODINU
 • ODLUKA O DRUGOM REBALANSU PROGRAMA POSLOVANJA JKP "STARI GRAD" ŠABAC ZA 2022. GODINU
 • ODLUKA O STRATEGIJI RAZVOJA URBANOG PODRUČJA GRADA ŠAPCA
 • ODLUKA O IZRADI PLANA DETALJNE REGULACIJE "VETERNIČKA ULICA" U ŠAPCU
 • ODLUKA DA SE NE IZRAĐUJE STRATEŠKA PROCENA UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU ZA PLAN DETALJNE REGULACIJE "VETERNIČKA ULICA" U ŠAPCU
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O PRAVIMA I USLUGAMA SOCIJALNE ZAŠTITE
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O USVAJANJU STATUTA NARODNOG MUZEJA U ŠAPCU
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O USVAJANJU STATUTA BIBLIOTEKE ŠABAČKE
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O USVAJANJU STATUTA MEĐUOPŠTINSKOG ISTORIJSKOG ARHIVA
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O USVAJANJU STATUTA KULTURNOG CENTRA U ŠAPCU
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O USVAJANJU STATUTA ŠABAČKOG POZORIŠTA
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O USVAJANJU STATUTA DOMA KULTURE U PRNJAVORU
 • ODLUKA O POVERAVANJU POSLOVA UPRAVLJANJA GRADSKIM BAZENIMA U ŠAPCU

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex