Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Šapca i opština: Bogatić, Vladimirci i Koceljeva

(broj 16/2021 od 28.06.2021.)


  • Odluka o završnom računu budžeta opštine Koceljeva za 2020. godinu
  • Odluka o pribavljanju nepokretnosti u javnu svojinu opštine Koceljeva, kat. parc. 722/2, 722/10, 722/11, 722/12, 722/13 i 722/14 sve u KO Koceljeva - Varošica
  • Odluka o otuđenju nepokretnosti iz javne svojine opštine Koceljeva
  • Odluka o izmeni i dopuni Odluke o Budžetu opštine Koceljeva za 2021. godinu
  • Rekapitulacija Programskog dela budžeta opštine Koceljeva

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex