Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Šapca i opština: Bogatić, Vladimirci i Koceljeva

(broj 16 od 04.07.2018.)


  • ODLUKA O BUDŽETU GRADA ŠAPCA ZA 2018. GODINU ("Sl. list grada Šapca i opština: Bogatić, Vladimirci i Koceljeva", br. 28/2017 i 16/2018)
  • ODLUKA O KOMUNALNOM UREĐENJU ("Sl. list grada Šapca i opština: Bogatić, Vladimirci i Koceljeva", br. 31/2012, 5/2014 - dr. odluka, 22/2014, 23/2015, 8/2018 - dr. odluka i 16/2018 - dr. odluka)
  • ODLUKA O ODREĐIVANJU PODRUČJA ZA UPIS DECE U OSNOVNE ŠKOLE NA TERITORIJI GRADA ŠAPCA ("Sl. list grada Šapca i opština: Bogatić, Vladimirci i Koceljeva", br. 16/2018)
  • ODLUKA O PRAVIMA I USLUGAMA SOCIJALNE ZAŠTITE GRADA ŠAPCA ("Sl. list grada Šapca i opština: Bogatić, Vladimirci i Koceljeva", br. 16/2018)
  • ODLUKA O PRAVU MESNIH ZAJEDNICA NA PRENOS SREDSTAVA OD POREZA NA IMOVINU FIZIČKIH LICA I NAČINU KORIŠĆENJA OVIH I DRUGIH SREDSTAVA ("Sl. list grada Šapca i opština: Bogatić, Vladimirci i Koceljeva", br. 12/2017, 4/2018 i 16/2018)
  • ODLUKA O UPRAVLJANJU KOMUNALNIM OTPADOM NA TERITORIJI GRADA ŠAPCA ("Sl. list grada Šapca i opština: Bogatić, Vladimirci i Koceljeva", br. 22/2014, 9/2015, 17/2015, 7/2017 i 16/2018)
  • REŠENJE O PROMENI NAZIVA ULICA U GRADU ŠAPCU (Ulice Zapadna transverzala III i Novoprojektovana S2) ("Sl. list grada Šapca i opština: Bogatić, Vladimirci i Koceljeva", br. 16/2018)
  • REŠENJE O UTVRĐIVANJU NAZIVA ULICA U GRADU ŠAPCU ("Sl. list grada Šapca i opština: Bogatić, Vladimirci i Koceljeva", br. 16/2018)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex