Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Šapca i opština: Bogatić, Vladimirci i Koceljeva

(broj 14/2020 od 19.08.2020.)


 • REŠENJE O IZMENI I DOPUNI REŠENJA O ODREĐIVANJU BIRAČKIH MESTA ZA PONOVLJENE IZBORE ZA ODBORNIKE SKUPŠTINE GRADA ŠAPCA
 • ODLUKA O POTVRĐIVANJU MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE OPŠTINE KOCELJEVA
 • POSLOVNIK SKUPŠTINE OPŠTINE KOCELJEVA
 • REŠENJE O IZBORU PREDSEDNIKA SKUPŠTINE OPŠTINE KOCELJEVA
 • REŠENJE O IZBORU ZAMENIKA PREDSEDNIKA SKUPŠTINE OPŠTINE KOCELJEVA
 • REŠENJE O POSTAVLJANJU SEKRETARA SKUPŠTINE OPŠTINE KOCELJEVA
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA KOMISIJE ZA IZBOR I IMENOVANJE SKUPŠTINE OPŠTINE KOCELJEVA
 • REŠENJE O IMENOVANJU MANDATNO IMUNITETSKE KOMISIJE
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA KOMISIJE ZA STATUT I PROPISE
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA KOMISIJE ZA PREPISE I PREDSTAVKE
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA KOMISIJE ZA RODNU RAVNOPRAVNOST
 • REŠENJE O IZBORU PREDSEDNIKA OPŠTINE KOCELJEVA
 • REŠENJE O IZBORU ZAMENIKA PREDSEDNIKA OPŠTINE KOCELJEVA
 • REŠENJE O IZBORU ČLANOVA OPŠTINSKOG VEĆA OPŠTINE KOCELJEVA
 • ODLUKA O ZAVRŠNOM RAČUNU BUDŽETA OPŠTINE KOCELJEVA ZA 2019. GODINU
 • ZAKLJUČAK O USVAJANJU IZVEŠTAJA O IZVRŠENJU ODLUKE O BUDŽETU OPŠTINE KOCELJEVA ZA 2020. GODINU ZA PRVIH ŠEST MESECI
 • ODLUKA O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O BUDŽETU OPŠTINE KOCELJEVA ZA 2020. GOD.
 • OPERATIVNI PLAN ODBRANE OD POPLAVA ZA VODE II REDA OPŠTINE KOCELJEVA ZA 2020. GODINU
 • PROGRAM OTUĐENJA GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U JAVNOJ SVOJINI NA TERITORIJI OPŠTINE KOCELJEVA ZA 2020. GODINU
 • ODLUKA O OTUĐENJU NEPOKRETNOSTI KAT. PARC. BR. 3000/2 K.O. DONJE CRNILJEVO
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA DOMA ZDRAVLJA "DR. DARINKA LUKIĆ" KOCELJEVA

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex