Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Šapca i opština: Bogatić, Vladimirci i Koceljeva

(broj 13 od 17.08.2020.)


 • REŠENJE O ODREĐIVANJU BIRAČKIH MESTA ZA PONOVLJENE IZBORE ZA ODBORNIKE SKUPŠTINE GRADA ŠAPCA BROJ 239/2020 0D 07.08.2020. GODINE.
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU VERIFIKACIONOG ODBORA
 • ZAKLJUČAK O USVAJANJU IZVEŠTAJA O SPROVEDENIM IZBORIMA SKUPŠTINE OPŠTINE BOGATIĆ
 • REŠENJE O KONSTATACIJI PRESTANKA MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE OPŠTINE BOGATIĆ
 • REŠENJE O POTVRĐIVANJU MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE OPŠTINE BOGATIĆ
 • REŠENJE O IZBORU PREDSEDNIKA SKUPŠTINE OPŠTINE BOGATIĆ
 • REŠENJE O PRESTANKU MANDATA PREDSEDNIKU SKUPŠTINE OPŠTINE BOGATIĆ
 • REŠENJE O IZBORU ZAMENIKA PREDSEDNIKA SKUPŠTINE OPŠTINE BOGATIĆ
 • REŠENJE O PRESTANKU MANDATA ZAMENIKU PREDSEDNIKA SKUPŠTINE OPŠTINE BOGATIĆ
 • REŠENJE O POSTAVLJANJU SEKRETARA SKUPŠTINE OPŠTINE BOGATIĆ
 • REŠENJE O PRESTANKU MANDATA SEKRETARU SKUPŠTINE OPŠTINE BOGATIĆ
 • REŠENJE O IZBORU PREDSEDNIKA OPŠTINE BOGATIĆ
 • REŠENJE O PRESTANKU MANDATA PREDSEDNIKA OPŠTINE BOGATIĆ
 • REŠENJE O IZBORU ZAMENIKA PREDSEDNIKA OPŠTINE BOGATIĆ
 • REŠENJE O PRESTANKU MANDATA ZAMENIKU PREDSEDNIKA OPŠTINE BOGATIĆ
 • REŠENJE O IZBORU ČLANOVA OPŠTINSKOG VEĆA OPŠTINE BOGATIĆ
 • REŠENJE O PRESTANKU MANDATA OPŠTINSKOM VEĆA OPŠTINE BOGATIĆ
 • REŠENJE O KONSTATACIJI PRESTANKA MANDATA ODBORNIKU MILANU DAMNJANOVIĆU
 • REŠENJE O KONSTATACIJI PRESTANKA MANDATA ODBORNIKU TEODORU TEODOROVIĆU
 • REŠENJE O KONSTATACIJI PRESTANKA MANDATA ODBORNIKU IVANI ĐURIĆ


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex