Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Šapca i opština: Bogatić, Vladimirci i Koceljeva

(broj 12 od 23.07.2020.)


  • PLAN GENERALNE REGULACIJE MAJUR (TEKSTUALNI DEO PLANA) BROJ 351-139/2018-14 OD 04.07.2018. GODINE
  • PLAN DETALJNE REGULACIJE DEONICE OPŠTINSKOG PUTA 035 GRUŠIĆ-CULJKOVIĆ U GRUŠIĆU KROZ RISTIĆA MALU (TEKSTUALNI DEO PLANA) BROJ 353-36/2018-14 OD 17.12.2018. GODINE

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex