Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Šapca i opština: Bogatić, Vladimirci i Koceljeva

(broj 10/2021 od 29.04.2021.)


  • Zaključak o davanju saglasnosti na Izveštaj o radu Kulturno-obrazovnog centra "Bogatić" za kalendarsku 2020. godinu i Finansijski izveštaj - izvršenje budžeta za 2020. godinu
  • Odluka o jednokratnoj pomoći porodici za novorođenčad
  • Odluka o usvajanju Lokalnog akcionog plana zapošljavanja opštine Bogatić za 2021-2023. godinu
  • Odluka o dopuni Odluke o izradi Plana detaljne regulacije postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda Bogatić - prva faza 15000 ES u K.O. Crna Bara, opština Bogatić
  • Rešenje o konstataciji prestanka dužnosti predsednika Upravnog odbora Centra za socijalni rad "Bogatić" Bogatić
  • Rešenje o imenovanju predsednika Upravnog odbora Centra za socijalni rad "Bogatić" Bogatić
  • Rešenje o razrešenju sekretara Skupštine opštine Bogatić

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex