Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Šapca i opština: Bogatić, Vladimirci i Koceljeva

(broj 10 od 04.07.2020.)


  • REŠENJE GRADSKE IZBORNE KOMISIJE GRADA ŠAPCA KOJIM SE PONIŠTAVA GLASANJE NA STO IZBORNIH MESTA U GRADU ŠAPCU
  • REŠENJE O PROMENI APROPRIJACIJE OD 02.07.2020. GODINE
  • ODLUKA O PROGLAŠENJU VANREDNE SITUACIJE NA TERITORIJI GRADA ŠAPCA
  • ODLUKA O REBALANSU II BUDŽETA GRADA ŠAPCA ZA 2020. GODINU
  • ODLUKA O USVAJANJU IZVEŠTAJA O RADU ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE GRADA ŠAPCA
  • IZVEŠTAJ O RADU ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE GRADA ŠAPCA
  • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PREDLOG ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE O PROGLAŠENJU VANREDNE SITUACIJE NA TERITORIJI GRADA ŠAPCA
  • ODLUKA O RASPISIVANJU JAVNOG OGLASA ZA DAVANJE U ZAKUP I NA KORIŠĆENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI OPŠTINE KOCELJEVA
  • ODLUKA O DODELI ODBORNIČKIH MANDATA OPŠTINE BOGATIĆ


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex