Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Šapca i opština: Bogatić, Vladimirci i Koceljeva

(broj 1/2022 od 26.01.2022.)


  • REŠENJE O RAZREŠENJU JEDNOG ČLANA SAVETA ZA KOORDINACIJU POSLOVA BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA NA TERITORIJI GRADA ŠAPCA I IMENOVANJU NOVOG
  • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA STAMBENE KOMISIJE I IMENOVANJU NOVOG
  • REŠENJE O UTVRĐIVANJU EKONOMSKE CENE PROGRAMA VASPITANJA I OBRAZOVANJAU PREDŠKOLSKOJ USTANOVI "NAŠE DETE" U ŠAPCU ZA 2022. GODINU
  • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE OPŠTINE VOLADIMIRCI OD 24.01.2022. GODINE

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex