Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Šapca i opština: Bogatić, Vladimirci i Koceljeva

(broj 1/2021 od 05.02.2021.)


 • REŠENJE O NOVIM AUTOBUSKIM STAJALIŠTIMA OD 05.02.2021. GODINE
 • ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ BROJ: IUO-271/2018
 • ODLUKA O BESPOVRATNOM SUFINANSIRANJU AKTIVNOSTI NA INVESTICIONOM ODRŽAVANJU I UNAPREĐENJU SVOJSTVA ZGRADA, POSTUPKU DODELE SREDSTAVA, PROCENTU UČEŠĆA I USLOVIMA POD KOJIMA OPŠTINA BOGATIĆ UČESTVUJE U SUFINANSIRANJU AKTIVNOSTI ODRŽAVANJA I UNAPREĐENJA SVOJSTVA ZGRADA
 • ODLUKU O DRUGOJ IZMENI I DOPUNI ODLUKE O ODREĐIVANJU VRŠILACA KOMUNALNIH DELATNOSTI I NAČINU POVERAVANJA OBAVLJANJA KOMUNALNIH DELATNOSTI NA TERITORIJI OPŠTINE BOGATIĆ
 • ODLUKA O ANGAŽOVANJU EKSTERNE REVIZIJE ZAVRŠNOG RAČUNA OPŠTINE BOGATIĆ ZA 2020. GODINU
 • ZAKLJUČAK O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU NADRZONOG ODBORA JKP "BOGATIĆ" BOGATIĆ O ODOBRAVANJU KREDITNOG ZADUŽENJA JKP "BOGATIĆ" BOGATIĆ KOD KOMERCIJALNE BANKE A.D.
 • ZAKLJUČAK O DAVANJU SAGLASNOSTI NA POSEBAN PROGRAM KORIŠĆENJA SREDSTAVA SUBVENCIJA IZ BUDŽETA OPŠTINE BOGATIĆ ZA 2021. GODINU JKP "BOGATIĆ" BOGATIĆ BROJ 1951/2020.
 • ZAKLJUČAK O DAVANJU SAGLASNOTI NA PREDLOG PROGRAMA POSLOVANJA JKP "BOGATIĆ" BOGATIĆ ZA 2021. GODINU BROJ 1951-1.
 • REŠENJE O PRIBAVLJANJU U JAVNU SVOJINU NEPOSREDNOM POGODBOM DELOVA KAT.PARC. BR. 526 I 527 U K.O. KLENJE RADI OKONČANJA IZGRADNJE TROTORA U MZ KLENJE
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI DVA ČLANA UPRAVNOG ODBORA NARODNE BIBLIOTEKE "JANKO VESELINOVIĆ" BOGATIĆ
 • REŠENJE O IMENOVANJU DVA ČLANA UPRAVNOG ODBORA NARODNE BIBLIOTEKE "JANKO VESELINOVIĆ" BOGATIĆ
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DIREKTORA CENTRA ZA SOCIJALNI RAD "BOGATIĆ" BOGATIĆ
 • REŠENJE O IMENOVANJU V.D. DIREKTORA CENTRA ZA SOCIJALNI RAD "BOGATIĆ" BOGATIĆ
 • REŠENJE O KONSTATACIJI PRESTANKA ČLANSTVA U UPRAVNOM ODBORU CENTRA ZA SOCIJLANI RAD "BOGATIĆ" BOGATIĆ
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU SAVETA ZA UPRAVLJANJE MIGRACIJAMA I TRAJNA REŠENJA

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex