Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Prokuplja

(broj 9/2022 od 07.03.2022.)


 • Rešenje o izboru člana Gradskog veća grada Prokuplja
 • Odluka o pribavljanju građevinskog zemljišta u javnoj svojini grada Prokuplja putem razmene
 • Odluka o angažovanju revizora za obavljanje eksterne revizije završnog računa budžeta grada Prokuplja za 2021. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na predlog izmenjenog Kadrovskog plana Istorijskog arhiva "Toplica" Prokuplje
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Statut Kulturno obrazovnog centra "Toplica" Prokuplje
 • Rešenje o usvajanju Izveštaja o radu i poslovanju za 2021. godinu Kulturno obrazovnog centra "Toplica" Prokuplje
 • Rešenje o prestanku mandata direktora Doma kulture "Radivoj Uvalić - Bata" Prokuplje
 • Rešenje o imenovanju direktora Doma kulture "Radivoj Uvalić - Bata" Prokuplje
 • Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju članova Upravnog i Nadzornog odbora Doma kulture "Radivoj Uvalić - Bata" Prokuplje
 • Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju članova Upravnog i Nadzornog odbora Narodne biblioteke "Rade Drainac" u Prokuplju
 • Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju članova Upravnog i Nadzornog odbora Narodnog muzeja Toplice Prokuplje
 • Rešenje o imenovanju članova Školskog odbora OŠ "Nikodije Stojanović Tatko" Prokuplje
 • Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju članova Školskog odbora Medicinske škole "Dr Aleksa Savić" Prokuplje

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex