Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Prokuplja

(broj 7 od 14.03.2019.)


  • Poslovnik o radu zajedničke interesorne komisije za procenu potreba za dodatnom obrazovnom, zdravstvenom ili socijalnom podrškom detetu, učeniku i odraslom za teritoriju Grada Prokuplja i Opštine Blace
  • Pravilnik o načinu i postupku ostvarivanja prava na dodelu sredstava iz budžeta Grada Prokuplja za programe i projekte udruženja građana odnosno nevladinih organizacija
  • Odluka o pokretanju postupka otuđenjapo pokretnih stvari - vozila iz javne svojine Grada Prokuplja, putem javnog nadmetanja i raspisuje Oglas za otuđenja pokretnih stvari - vozila iz javne svojine Grada Prokuplja, putem javnog nadmetanja
  • Rešenje o obrazovanju Komisije za sprovođenje postupka javnog nadmetanja za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji Grada Prokuplja

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex