Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Prokuplja

(broj 6 od 02.03.2020.)


 • Odluka o taksi prevozu putnika na teritoriji grada Prokuplja
 • Odluka o usvajanju predloga koncesionog akta - projekta javno-privatnog partnerstva elementima koncesije za finansiranje, revitalizacije, upravljanje i obavljanje farmaceutske delatnosti u gradu Prokuplju i drugim jedinicama lokalne samouprave u Topličkom okrugu kojima zdravstvena ustanova Apoteka Prokuplje obavlja farmaceutsku delatnost
 • Predlog koncesionog akta Projekat JPP SA elementima koncesije za finansiranje, revitalizacije, upravljanje i obavljanje farmaceutske delatnosti u gradu Prokuplju i drugim jedinicama lokalne samouprave u Topličkom okrugu kojima zdravstvena ustanova Apoteka Prokuplje obavlja farmaceutsku delatnost
 • Odluka o dotaciji sredstava
 • Rešenje o usvajanju Izveštaja o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja JP za urbanizam i uređenje opštine Prokuplje
 • Rešenje o usvajanju šestomesečnih Izveštaja o radu Lokalnog saveta za populacionu i demografsku politiku
 • Rešenje o usvajanju Izveštaja o radu gradonačelnika i gradskog veća grada Prokuplja
 • Rešenje o prestanku mandata vd direktora JKP "HAMMEUM" Prokuplje
 • Rešenje o imenovanju vd direktora JKP "HAMMEUM" Prokuplje
 • Rešenje o prestanku mandata vd direktora JP Direkcija za izgradnju, urbanizam i stambene poslove opštine Prokuplje
 • Rešenje o imenovanju vd direktora JP Direkcija za izgradnju, urbanizam i stambene poslove opštine Prokuplje
 • Rešenje o prestanku mandata vd direktora Centra za socijalni rad "Toplica" u Prokuplju
 • Rešenje o imenovanju direktora Centra za socijalni rad "Toplica" u Prokuplju
 • Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju članova Upravnog i Nadzornog odbora Centra za socijalni rad "Toplica" u Prokuplju
 • Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju članova Upravnog i Nadzornog odbora Doma kulture "Radivoj Uvalić-Bata" u Prokuplju
 • Rešenje o dopuni Rešenja o imenovanju članova Upravnog i Nadzornog odbora Narodne Biblioteke "Rade Drainac" u Prokuplju
 • Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju članova Upravnog i Nadzornog odbora KOC "Toplica" Prokuplje
 • Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju članova Upravnog i Nadzornog odbora Istorijskog arhiva "Toplica" Prokuplje
 • Rešenja o dopuni Rešenja o imenovanju članova Upravnog i Nadzornog odbora Narodnog muzeja "Toplice" u Prokuplje
 • Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju članova Školskog odbora OŠ "Svetislav Mirković-Nenad" u Maloj Plani
 • Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju članova Školskog odbora Medicinske škole "Dr Aleksa Savić" u Prokuplju

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex