Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Prokuplja

(broj 6 od 08.03.2019.)


  • Odluka o angažovanju revizora za obavljanje eksterne revizije završnog računa budžeta grada za 2018. godinu
  • Odluka o potvrđivanju Plana detaljne regulacije Privredna zona "Hisar" u Prokuplju
  • Odluka o potvrđivanju Plana detaljne regulacije "Gradsko groblje Đurevac" u Prokuplju
  • Rešenje o utvrđivanju prava ustanovljavanja stvarne službenosti bez naknade u korist EPS - distribucije na kat. par. 2296 KO Prokuplje-grad
  • Rešenje o razrešenju direktora Centra za socijalni rad "Toplica"
  • Rešenje o imenovanju vd. Direktora Centra za socijalni rad "Toplica"
  • Rešenje o obrazovanju zajedničke ineresorne Komisije za procenu potreba deteta, učenika i odraslog za dodatnom obrazovnom, zdravstvenom i socijalnom podrškom za teritiriju grada Prokuplja i teritoriju opštine Blace
  • Rešenja o dodeli resora članova Gradskog veća grada Prokuplja

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex