Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Prokuplja

(broj 5 od 14.02.2020.)


  • Pravilnik o izmenama i dopunama pravilnika o kriterijumima i načinu ostvarivanja prava iz oblasti populacione i demografske politike grada Prokuplja
  • Rešenje o utvrđivanju ekonomske cene usluga socijalne zaštite

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex