Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Prokuplja

(broj 5 od 19.02.2019.)


  • Pravilnik o kriterijumima i načinu ostvarivanja prava iz oblasti populacione i demografske politike
  • Pravilnik o naknadama za rad izabranih i postavljenih lica u organima grada Prokuplja
  • Lokalni akcioni plan zapošljavanja za 2019. godinu
  • Mišljenje Lokalnog saveta za zapošljavanje
  • Rešenje o usvajanju Lokalnog akcionog plana zapošljavanja za 2019. godinu

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex