Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Prokuplja

(broj 48 od 28.10.2020.)


  • Rešenje o prestanku rada sa položaja vd. načelnika Gradske uprave grada Prokuplja
  • Rešenje o postavljenju Načelnika Gradske uprave grada Prokuplja
  • Uputstvo o poveravanju, čuvanju, održavanju, obnavljanju, zameni i uvećavanju robnih rezervi mesa u živoj stoci grada Prokuplja

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex