Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Prokuplja

(broj 42/2021 od 21.12.2021.)


 • Odluka o budžetu Grada Prokuplja za 2022. godinu
 • Odluka o lokalnim komunalnim taksama
 • Odluka o utvrđivanju naknade za korišćenje javnih površina
 • Odluka o dodeljivanju isključivog prava javnim preduzećima kojima je osnivač grad Prokuplje za obavljanje delatnosti pružanja usluga na teritoriji grada Prokuplja na koje se ne primenjuje Zakon o javnim nabavkama
 • Kadrovski plan Gradske uprave grada Prokuplja za 2022. godinu
 • Odluka o izradi druge izmene i dopune Plana generalne regulacije Prokuplja
 • Odluka o pribavljanju putem izgradnje
 • Rešenje o određivanju doktora medicine za stručno utvrđivanje vremena i uzroka smrti lica umrlih izvan zdravstvene ustanove i izdavanju potvrde o smrti na teritoriji grada Prokuplja
 • Rešenje o izmeni Rešenja o obrazovanju Gradskog štaba za vanredne situacije grada Prokuplja
 • Rešenje o usvajanju Izveštaja o radu Gradskog štaba za vanredne situacije Prokuplje za 2020. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Plan rada Štaba za vanredne situacije za 2022. godine
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program Poslovanja JKP "HAMMEUM" Prokuplje za 2022. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja JP za urbanizam i uređenje grada Prokuplja za 2022. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Odluke o raspodeli dobiti JP za urbanizam i uređenje grada Prokuplja za 2020. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Poseban program korišćenja subvencija budžeta grada Prokuplja za JP za urbanizam i uređenje grada Prokuplja za 2022. godinu
 • Rešenje o prestanku mandata direktora Centra za Socijalni rad "Toplica" u Prokuplju
 • Rešenje o imenovanju direktora Centra za Socijalni rad "Toplica" u Prokuplju
 • Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju članova Školskog odbora OŠ "Ratka Pavlovića-Ćićka" u Prokuplju
 • Rešenje o imenovanju članova Školskog odbora OŠ "Sveti Sava "Prokuplje"
 • Izmena i dopuna Programa podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja grada Prokuplja za 2021. godinu

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex