Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Prokuplja

(broj 41/2021 od 01.12.2021.)


  • Pravilnik o bližim uslovima ostvarivanja prava, načinu i visini isplate solidarne pomoći zaposlenima u Gradskoj upravi Grada Prokuplja
  • Zaključak o upućivanju na javnu raspravu Nacrt Odluke o budžetu Grada Prokuplja za 2022. godinu
  • Rešenje o davanju saglasnosti na Program upravljanja zaštićenim područjem Spomenik prirode - botanički "STABLO DOMAĆEG ORAHA" za 2022. godinu

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex