Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Prokuplja

(broj 40/2021 od 19.11.2021.)


 • Rešenje o usvajanju Izveštaja o izvršenju budžeta za period 01.01.-30.09.2021. godine
 • Odluka o finansijskoj podršci domaćinstvima u procesu energetske tranzicije
 • Pravilnik o sufinansiranju mera energetske tranzicije
 • Odluka o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2022. godinu na teritoriju grada Prokuplja
 • Odluka o utvrđivanju elemenata poreza na imovinu za teritoriju grada Prokuplja za 2022. godinu
 • Odluka o izmeni Odluke o postavljenju manjih montažnih objekata na javnim površinama na teritoriji grada Prokuplja
 • Oglas o otuđenju neizgrađenog zemljišta u javnoj svojini grada Prokuplja javnim nadmetanjem
 • Rešenje o imenovanju članova Saveta za mlade grada Prokuplja
 • Rešenje o usvajanju Izveštaja o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja za period 01.01.2021.-30.09.2021. godine JP za urbanizam i uređenje grada Prokuplja
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja JP za urbanizam i uređenje grada Prokuplja koji je usaglašen sa Odlukom o izmeni Odluke o budžetu grada Prokuplja za 2021. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Poseban program korišćenja subvencija budžeta grada Prokuplja za JP za urbanizam i uređenje grada Prokuplja za 2021. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Usaglašen poseban plan i program korišćenja subvencija JKP "HAMMEUM" Prokuplje prema Obaveštenju o raspodeli sredstava po Odluci o izmeni Odluke o budžetu grada Prokuplja za 2021. godinu

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex