Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Prokuplja

(broj 40 od 21.09.2020.)


  • Pravilnik o izmeni i dopuni Pravilnika o ostvarivanju prava na subvencionisani javni gradski prevoz
  • Plan zimskog održavanja lokalnih puteva i ulica na teritoriji grada Prokuplja u 2020/2021. godine

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex