Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Prokuplja

(broj 4/2022 od 11.02.2022.)


  • Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata članu Gradskog veća grada Prokuplja
  • Odluka o razrešenju i imenovanju članova i zamenika članova Gradske izborne komisije grada Prokuplja u stalnom sastavu

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex