Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Prokuplja

(broj 4/2021 od 18.02.2021.)


 • Odluka o prestanku mandata odbornika Skupštine Grada Prokuplja
 • Rešenje o izboru člana Gradskog veća Grada Prokuplja
 • Odluka o otuđenju neizgrađenog građevinskog zemljišta u javnu svojinu Grada Prokuplja (Lidl Srbija KD)
 • Odluka o pristupanju izradi Plana razvoja Grada Prokuplja za period od 2022. do 2028. godine
 • Odluka o utvrđivanju vremena i uzroka smrti lica umrlih izvan zdravstvene ustanove i izdavanju potvrde o smrti na teritoriji Grada Prokuplja
 • Odluka o pristupanju otuđenja neizgrađenog građevinskog zemljišta u javnoj svojini Grada Prokuplja putem javnog nadmetanja
 • Odluka o pristupanju izradi Plana detaljne regulacije "Sportsko rekreacioni centar Dunek"
 • Odluka o sprovođenju statusne promene izdvajanje uz osnivanje nad Javnim preduzećem JKP "HAMMEUM" Prokuplje
 • Rešenje o davanju saglasnosti na prvu izmenu Programa poslovanja JKP "HAMMEUM" Prokuplje za 2021. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na prvu izmenu Programa korišćenja subvencija iz budžeta Grada Prokuplja za JKP "HAMMEUM" Prokuplje za 2021. godinu
 • Rešenje o usvajanju izveštaja o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz Programa poslovanja za period 01.01.-31.12.2020. godine JP za urbanizam i uređenje Grada Prokuplja
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada i plan promotivnih aktivnosti sa finansijskim planom Turističke organizacije Grada Prokuplja za 2021. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Plan i Program rada Centra za socijalni rad "Toplica" Prokuplje za 2021. godinu
 • Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti direktora Apoteke Prokuplje
 • Rešenje o imenovanju članova Upravnog i Nadzornog odbora Centra za socijalni rad "Toplica" u Prokuplju
 • Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju članova Upravnog i Nadzornog odbora Narodnog muzeja Toplice u Prokuplju

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex