Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Prokuplja

(broj 4 od 18.02.2019.)


 • Rešenje o prestanku mandata odbornika Skupštine grada Prokuplja
 • Odluka o pokretanju postupka utvrđivanja javnog interesa za ekspropriaciju i administrativni prenos nepokretnosti za izgradnju ulice Jovana Dučića u Prokuplju
 • Odluka o izradi izmena i dopuna Plana generalne regulacije Prokuplje
 • Odluka o predlogu Vlade Republike Srbije za donošenje Odluke o prenosu prava javne svojine na građevinskom zemljištu iz javne svojine Republike Srbije u javnu svojinu grada Prokuplja
 • Odluka o pravima građana iz oblsti populacione i demografske politike grada Prokuplja
 • Odluka o određivanju nadležnog organa za sprovođenje postupka davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji grada Prokuplja
 • Odluka o mreži javnih predškolskih ustanova na teritoriji grada Prokuplja
 • Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata članu Gradskog veća grada Prokuplja
 • Rešenje o izboru člana Gradskog veća grada Prokuplja
 • Rešenje o prestanku mandata direktoru JKP "HAMMEUM" Prokuplje
 • Rešenje o imenovanju vd. direktora JKP' 'HAMMEUM" Prokuplje
 • Rešenje o ne davanju saglasnosti na Zahtev "Porr-Werner -Weber-Prokuplje" doo
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Poseban program korišćenja subvencija budžeta grada Prokuplja JP za urbanizam i uređenje opštine Prokuplje
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja JP za urbanizam i uređenje opštine Prokuplje usaglašen sa Odlukom o budžetu grada Prokuplja
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Poseban program korišćenja tekućih subvencija iz budžeta grada Prokuplja za 2019. godinu JKP "HAMMEUM" Prokuplje
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Plan subvencija za 2019. godinu Biznis inkubator centra doo Prokuplje
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Plan rada Turističko sportske organizacije za 2019. godine
 • Rešenje o imenovanju organizacionog odbora za proslavu Slave Prokuplja za 2019. godinu
 • Rešenje o izmeni Rešenja o obrazovanju Komisije za sprovođenje konkursa za izbor direktora javnih preduzeća čiji je osnivač grad Prokuplje
 • Rešenje o imenovanju Upravnog i Nadzornog odbora Kulturno obrazovanog centra "Toplica" Prokuplje
 • Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju Upravnog i Nadzornog odbora Turističko sportske organizacije Prokuplje
 • Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju članova Upravnog i Nadzornog odbora Doma kulture "Radivoj Uvalić-Bata" u Prokuplju
 • Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju članova školskog odbora OŠ za obrazovanju odraslih u Prokuplju
 • Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju članova školskog odbora OŠ "9. Oktobar" u Prokuplju

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex