Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Prokuplja

(broj 38/2021 od 10.11.2021.)


  • Zaključak o upućivanju na javnu raspravu Nacrta Odluke o utvrđivanju naknade za korišćenje javnih površina
  • Zaključak o upućivanju na javnu raspravu Nacrta Odluke o komunalnim taksama

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex