Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Prokuplja

(broj 38 od 26.12.2019.)


  • Pravilnik o izmeni Pravilnika o naknadi putnih troškova za službeno putovanje u zemlji i inostranstvu
  • Rešenje o imenovanju saveta za socijalnu zaštitu grada Prokuplja

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex