Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Prokuplja

(broj 37/2021 od 27.10.2021.)


 • Odluka o izmeni Odluke o budžetu Grada Prokuplja za 2021. godinu
 • Rešenje o usvajanju Izveštaja o verifikaciji mandata odbornika Skupštine Grada Prokuplja
 • Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine Grada Prokuplja
 • Odluka o izmeni Odluke o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine Grada Prokuplja
 • Odluka o usvajanju predloga koncesionog akta - projekata javnog-privatnog partnerstva sa elementima koncesije za finansiranje, upravljanje i obavljanje komunalnih delatnosti vezanih za parking mesta, čistoću grada, gradske tržnice i gradskog zelenila u Gradu Prokuplju
 • Odluka o pristupanju otuđenja neizgrađenog građevinskog zemljišta u javnog nadmetanja
 • Rešenje o usvajanju Početnog likvidacionog bilansa Sportskog centra Prokuplje - u likvidaciji
 • Rešenje kojim se poništava Rešenje Skupštine opštine Prokuplje br.06-47/2010-02 od 26.11.2010. godine
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Treću izmenu Programa poslovanja JKP "HAMMEUM" Prokuplje za 2021. godinu
 • Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju UO i NO Kulturno obrazovnog centra "Toplica" Prokuplje
 • Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju članova Školskog odbora Poljoprivredne škole" Radoš Jovanović Selja" u Prokuplju
 • Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju članova Školskog odbora OŠ za obrazovanje odraslih.

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex