Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Prokuplja

(broj 37 od 19.12.2019.)


 • Odluka o budžetu grada Prokuplja za 2020. godinu
 • Odluka o lokalnim komunalnim taksama
 • Odluka o utvrđivanju naknade za korišćenje javnih površina
 • Odluka o pokretanju postupka javno-privatnog partnerstva sa elementima koncesije za finansiranje, revitalizaciju, upravljanje i obavljanje farmaceutske delatnosti u gradu Prokuplju i drugim jedinicama lokalne samouprave u topličkom okrugu u kojima ZU Apoteka Prokuplje obavlja farmaceutsku delatnost
 • Odluka o dodeljivanju isključivog prava javnim preduzećima kojima je osnivač grad Prokuplje za obavljanje delatnosti pružanja usluga
 • Odluka o pristupanju otuđenja gradskog građevinskog zemljišta neposrednom pogodbom iz javne svojine grada Prokuplja
 • Odluka o pribavljanju nepokretnosti neposrednom pogodbom u javnu svojinu grada Prokuplja radi izgradnje Pojatske ulice u Prokuplju
 • Odluka o izmeni i dopuni Odluke o osnivanju Turističke organizacije grada Prokuplja
 • Kadrovski plan Gradske uprave grada Prokuplja
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja JP za urbanizam i uređenje opštine Prokuplje za 2020. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja JKP "HAMMEUM" Prokuplje za 2020. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Plan rada Štaba za vanredne situacije Prokuplje za 2020. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Statuta Kulturno obrazovnog centra "Toplica" Prokuplje
 • Rešenje o imenovanju stručnog tima za realizaciju projekta javno-privatnog partnerstva sa elementima koncesije za finansiranje, revitalizaciju, upravljanje i obavljanje farmaceutske delatnosti u gradu Prokuplju i drugim jedinicama lokalne samouprave u topličkom okrugu u kojima ZU Apoteka Prokuplje obavlja farmaceutsku delatnost
 • Rešenje o imenovanju Gradske izborne komisije u stalnom sastavu
 • Rešenje o imenovanju Izborne komisije za sprovođenje izbora za članove Saveta mesnih zajednica
 • Rešenje o imenovanju Drugostepene izborne komisije za sprovođenje izbora za članove Saveta mesnih zajednica
 • Rešenje o prestanku mandata vd. direktora Istorijskog arhiva "Toplice" Prokuplje
 • Rešenje o imenovanju direktora Istorijskog arhiva "Toplice" Prokuplje
 • Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju članova Školskog odbora Medicinske škole "Dr Aleksa Savić" u Prokuplju

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex