Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Prokuplja

(broj 36/2022 od 09.09.2022.)


  • Rešenje o dodeli mandata odbornika Skupštine grada Prokuplja
  • Odluka o raspisivanju javnog oglasa za davanje u zakup na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u gradu Prokuplje i raspisuje Oglas za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u gradu Prokuplje.
  • Zahtev za davanje saglasnosti na Odluku o raspisivanju javnog oglasa za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini za područje grada Prokuplja
  • Zaključak o određivanju početne cene zakupa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji grada Prokuplja u drugom krugu

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex