Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Prokuplja

(broj 35 od 11.12.2019.)


  • Pravilnik o uslovima obezbeđivanja i pružanja usluga socijalne zaštite
  • Pravilnik o kriterijumima za ostvarivanje prava na mere materijalne podrške
  • Pravilnik saveta za socijalnu zaštitu Grada Prokuplja
  • Pravilnik o metodologiji formiranja cene usluga i učešću korisnika i njihovih srodnika obaveznih na izdržavanje u troškovima usluga socijalne zaštite

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex