Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Prokuplja

(broj 34 od 27.08.2020.)


  • Zaključak o utvrđivanju i upućivanju na javnu raspravu Nacrta Odluke o izmeni Odluke o budžetu grada Prokuplja za 2020.godinu
  • Ispravka Rešenja o prestanku mandata članova Gradskog veća grada Prokuplja

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex