Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Prokuplja

(broj 33 od 26.08.2020.)


 • Rešenje o obrazovanju Komisije za sprovođenje konkursa za izbor direktora javnih preduzeća čiji je osnivač grad Prokuplje
 • Rešenje o razrešenju direktora Apoteke Prokuplje
 • Rešenje o imenovanju vd. Direktora Apoteke Prokuplje
 • Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju Upravnog i Nadzornog odbora Sportskog centra Prokuplje
 • Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju Upravnog i Nadzornog odbora KOC "Toplica" Prokuplje
 • Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju članova Upravnog i Nadzornog odbora TO grada Prokuplja
 • Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju članova Upravnog i Nadzornog odbora Narodne biblioteke "Rade Drainac" u Prokuplju
 • Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju članova Upravnog i Nadzornog odbora Doma zdravlja u Prokuplju
 • Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju članova Upravnog i Nadzornog odbora Narodnog muzeja Toplice u Prokuplju
 • Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju članova Školskog odbora OŠ "Nikodije Stojanović Tatko" u Prokuplju
 • Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju članova Školskog odbora Tehničke škole "15. maj" u Prokuplju
 • Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju članova Školskog odbora OŠ "Svetislav Mirković - Nenad" u Maloj Plani

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex