Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Prokuplja

(broj 32 od 28.11.2019.)


 • Rešenje o usvajanju Izveštaja o izvršenju budžeta grada Prokuplja za period 01.01.2019-30.09.2019. godine
 • Odluka o mesnim zajednicama na teritoriji Grada Prokuplja
 • Odluka o opštim uslovima za održavanje i korišćenje javnog lokalnog vodovoda u seoskim naseljima na teritoriji Grada Prokuplja
 • Odluka o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2020. godinu na teritoriji Grada Prokuplja
 • Odluka o utvrđivanju elemenata poreza na imovinu za teritoriju Grada Prokuplja za 2020. godinu
 • Rešenje o usvajanju Izveštaja o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja JP za urbanizam i uređenje opštine Prokuplje za period 01.01.-30.09.2019. godine
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja JP za urbanizam i uređenje opštine Prokuplje usklađenog sa Odlukom o izmeni Odluke o budžetu grada Prokuplja za 2019. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Poseban program o korišćenju subvencija iz budžeta grada Prokuplja za JKP "HAMMEUM" Prokuplje za 2019. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Plan subvencija Biznis inkubator centra
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Godišnji plan rada Predškolske ustanove "Neven" u Prokuplju za školsku 2019/2020 godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni i dopuni Statuta PU "Neven" Prokuplje
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Statut Turističke organizacije Grada Prokuplja
 • Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju članova Upravnog odbora Predškolske ustanove "Neven" Prokuplje
 • Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole za obrazovanje odraslih u Prokuplju

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex