Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Prokuplja

(broj 31 od 18.08.2020.)


 • Rešenje o usvajanju Izveštaja gradske izborne komisije
 • Rešenje o izboru verifikacionog odbora
 • Rešenje o usvajanju izveštaja verifikacionog odbora
 • Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine grada Prokuplja
 • Rešenje o prestanku funkcije predsednika Skupštine grada Prokuplja
 • Rešenje o prestanku funkcije zamenika predsednika Skupštine grada Prokuplja
 • Rešenje o izboru predsednika Skupštine grada Prokuplja
 • Rešenje o izboru zamenika predsednika Skupštine grada Prokuplja
 • Rešenje o prestanku funkcije sekretara skupštine grada Prokuplja
 • Rešenje o prestanku funkcije zamenika sekretara skupštine grada Prokuplja
 • Rešenje o postavljenju sekretara skupštine grada Prokuplja
 • Rešenje o postavljenju zamenika sekretara Skupštine grada Prokuplja
 • Rešenje o prestanku funkcije gradonačelnika grada Prokuplja
 • Rešenje o prestanku funkcije zamenika gradonačelnika grada Prokuplja
 • Rešenje o prestanku mandata članovima grada Prokuplja
 • Rešenje o izboru gradonačelnika grada Prokuplja
 • Rešenje o izboru zamenika gradonačelnika grada Prokuplja
 • Rešenje o izboru člana Gradskog veća grada Prokuplja
 • Odluka o prestanku mandata odbornika Skupštine grada Prokuplja
 • Rešenje o usvajanju Izveštaja o izvršenju budžeta za period 01.01.2020-30.06.2020. godine
 • Rešenje o obrazovanju Komisije za kadrovska i administrativna pitanja Skupštine grada Prokuplja
 • Odluka o prestanku mandata odbornika Skupštine grada Prokuplja

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex