Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Prokuplja

(broj 29/2022 od 05.08.2022.)


  • Zaključak o početnoj ceni zakupa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji grada Prokuplje u prvom krugu za 2022. godinu

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex