Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Prokuplja

(broj 27 od 16.10.2019.)


 • Odluka o izmeni Odluke o budžetu Grada Prokuplja za 2019. godinu
 • Odluka o statusnoj promeni
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Statuta Turističko sportske organizacije Prokuplje
 • Odluka o promeni delatnosti
 • Odluka o davanju nepokretnosti
 • Odluka o utvrđivanju manifestacije "Dani fudbala - 100 godina fudbala u Prokuplju" od posebnog značaja za Grad Prokuplje u 2019. godini
 • Odluka o utvrđivanju većeg broja dece u vaspitnim grupama u Predškolskoj ustanovi "Neven" Prokuplje u radnoj 2019/2020. godini
 • Odluka o dopuni Odluke o pristupanju izradi Lokalnog akcionog plana socijalne zaštite u Gradu Prokuplju za period od 2019. do 2022. godine
 • Odluka o pribavljanju gradskog građevinskog zemljišta u javnu svojinu Grada Prokuplja
 • Odluka o pristupanju pribavljanja nepokretnosti neposrednom pogodbom u javnu svojinu Grada Prokuplja
 • Odluka o pristupanju pribavljanja nepokretnosti neposrednom pogodbom u javnu svojinu Grada Prokuplja u cilju izgradnje ulice Zorana Radmilovića u Prokuplju
 • Odluka o pribavljanju nepokretnosti neposrednom pogodbom u javnu svojinu Grada Prokuplja
 • Odluka o utvrđivanju pravca državnih puteva kroz naseljeno mesto Grada Prokuplja
 • Odluka o usvajanju Koncesionog akta za poveravanje obavljanja komunalne delatnosti gradsko-prigradskog prevoza putnika na teritoriji Grada Prokuplja
 • Odluka o socijalnoj zaštiti Grada Prokuplja
 • Rešenje o usvajanju Izveštaja o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja JP za urbanizam i uređenje opštine Prokuplje za period od 01.01.2019.do 30.06.2019. godine
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmenama i dopuna Pravilnika o radu JKP "HAMMEUM" Prokuplje
 • Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju članova Upravnog i Nadzornog odbora Centra za socijalni rad "Toplica" u Prokuplju
 • Rešenje o imenovanju vd. direktora Turističke organizacije Grada Prokuplja
 • Rešenje o imenovanju članova Upravnog i Nadzornog odbora Turističke organizacije Grada Prokuplja
 • Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju članova Upravnog i Nadzornog odbora Turističko sportske organizacije Prokuplje
 • Rešenje o dopuni Rešenja o imenovanju članova Upravnog i Nadzornog odbora Istorijskog arhiva "Toplice" Prokuplja
 • Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju članova Školskog odbora Medicinske škole "Dr Aleksa Savić" u Prokuplju
 • Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju članova Školskog odbora Gimnazije u Prokuplju
 • Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju članova Školskog odbora OŠ "Sveti Sava"
 • Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju članova Školskog odbora Tehničke škole "15.Maj" u Prokuplju
 • Rešenje o izmeni Rešenja o osnivanju Komisije za kadrovska i administrativna pitanja Skupštine opštine Prokuplje
 • Rešenje o izmeni Rešenja o osnivanju Komisije za razvoj, privredu i budžet Skupštine opštine Prokuplje
 • Rešenje o izmeni Rešenja o osnivanju Komisije za predstavke i žalbe Skupštine opštine Prokuplje

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex