Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Prokuplja

(broj 26/2021 od 23.07.2021.)


  • Rešenje o usvajanju Izveštaja o izvršenju budžeta za period od 01.01.2021. - 30.06.2021. godine
  • Odluka o ukidanju ustanove "Sportski centar Prokuplje"
  • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni i dopuni jedinstvenog cenovnika komunalnih usluga JKP "HAMMEUM" Prokuplje
  • Odluka o subvencionisanju troškova povećanja cena usluga vodosnabdevanja od strane JKP "HAMMEUM" Prokuplje
  • Rešenje o davanju saglasnosti na drugu izmenu Programa poslovanja JKP "HAMMEUM" Prokuplje za 2021. godinu
  • Rešenje o davanju saglasnosti na Usaglašeni plan i program korišćenja subvencija JKP "HAMMEUM" Prokuplje za 2021. godinu
  • Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja JP za urbanizam i uređenje Grada Prokuplja koji je usaglašen sa Odlukom o izmeni Odluke o budžetu Grada Prokuplja za 2021. godinu
  • Rešenje o davanju saglasnosti na Poseban program korišćenja subvencija Grada Prokuplja za JP za urbanizam i uređenje Grada Prokuplja za 2021. godinu
  • Program podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja Grada Prokuplja za 2021. godinu

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex