Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Prokuplja

(broj 25/2022 od 20.06.2022.)


  • Odluka o izmeni odluke o budžetu grada Prokuplja za 2022. godinu
  • Izmenjeni Kadrovski plan Gradske uprave grada Prokuplja
  • Odluka o prestanku prava korišćenja i upravljanja na nepokretnosti

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex